Trang chủHàng hóaGiá xăng, dầu giảm tiếp về mức thấp nhất hơn một năm