Áp lực chi hơn 700.000 tỷ đồng đầu tư công năm 2023

by Admin

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam phải giải ngân tổng vốn đầu tư công hơn 700.000 tỷ đồng trong năm tới, tăng khoảng 25% so với năm nay.

Tại hội thảo bên lề Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5 về đầu tư công sáng 17/12, các chuyên gia lưu ý áp lực giải ngân vốn đầu tư công sẽ tiếp tục gia tăng trong năm tới.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, Quốc hội đã thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023 với tổng số vốn hơn 700.000 tỷ đồng, tăng khoảng 25% (khoảng 140.000 tỷ đồng) so với kế hoạch. . kế hoạch năm 2022. Năm tới cũng là năm giải ngân toàn bộ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Trong khi đó, giải ngân vốn đầu tư công đang là điểm nghẽn lớn trong nhiều năm và chưa được giải quyết trong thời gian ngắn như giải phóng mặt bằng, chất lượng chuẩn bị dự án, năng lực ban quản lý dự án, nhà thầu thi công. Tính đến ngày 30/11, ước giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN đạt khoảng 58,33%, thấp hơn cùng kỳ năm trước.

“Khối lượng vốn đầu tư công rất lớn càng gây thêm áp lực”, ông Dương Bá Đức, Cục trưởng Cục Đầu tư (Bộ Tài chính) cho biết. Ông cho biết, số tiền giải ngân có thể tăng gấp đôi vào năm 2022 nếu tính cả phần từ năm nay.

Đồng tình với ông Đức, ông Phương cho biết thêm, thách thức giải ngân nguồn vốn khổng lồ này còn đến từ bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2023 được dự báo còn nhiều bất ổn, nhất là chi phí đầu vào còn cao và khó khăn. dự báo. Bóng ma lạm phát vẫn bao trùm toàn cầu…

Vì vậy, ông cho rằng, để đến năm 2023, mục tiêu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công – vốn được coi là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế – trước hết cần được coi là ưu tiên hàng đầu, đứng trong thời gian tới. tư duy nhận thức. Từ những ví dụ thành công ở một số địa phương, bộ ngành, ông Phương cho rằng, ở đâu quan tâm đầu tư công tốt hơn, ở đó giải ngân vốn tốt hơn. Trước đó, đại diện Bộ Tài chính cũng cho rằng, khó khăn, vướng mắc trong chính sách là như vậy, nhưng vẫn có địa phương, bộ ngành làm tốt – tức là vấn đề chính nằm ở khâu tổ chức thực hiện.

Tiếp đó, ông Phương cho rằng cần rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động của các dự án đầu tư công, trước hết là sửa những bất cập đã phát hiện từ năm 2022. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, kiểm tra, rà soát từng dự án để bố trí kế hoạch vốn năm 2023, nhất là các dự án khởi công mới, lựa chọn dự án. đủ thủ tục đầu tư, đáp ứng các điều kiện bố trí vốn theo quy định, nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi, khả năng triển khai của dự án. Ngoài ra, Chính phủ cần khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2023 cho các nhiệm vụ, dự án trước ngày 31/12/2022 để có thể giải ngân ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2023.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch thông tin, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm…

Đức Minh

Tin tức liên quan