Trang chủVĩ môPVN cần cân đối dòng tiền khi thực hiện dự án lọc dầu, kho chứa 20 tỷ USD