Trang chủVĩ môBộ Công Thương đề xuất làm hơn 726 MW điện mặt trời