Bộ Công Thương đề xuất làm hơn 726 MW điện mặt trời

by Admin

Sau khi rà soát, Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ tiếp tục cho xây dựng 11 dự án, công suất 726 MW, thuộc dự án điện mặt trời trước năm 2030, tránh lãng phí xã hội.

Bộ Công Thương vừa trình cấp có thẩm quyền dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2021-2030, có xét đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Tại lần trình thứ 9 dự thảo quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng cho phép triển khai, vận hành thương mại trước năm 2030 với 11 dự án, một phần của dự án điện mặt trời, có tổng công suất xây dựng hơn 726 MW (giảm 70% so với đề xuất tháng 10).

Cơ quan này lý giải, việc “rút lại” các dự án điện mặt trời được phép triển khai, vận hành thương mại trước năm 2030 được đưa ra sau khi rà soát kỹ lưỡng, làm việc với các địa phương, chủ đầu tư và Thanh tra Chính phủ. chính quyền.

Trong đó, 6 dự án và phần dự án với tổng công suất hơn 452,6 MW đã hoàn thành và đang chờ giá điện mới, gồm Phú Mỹ 1 (64,75 MW), Phú Mỹ 3 (23,75 MW). ); Thiên Tân 1.2 (80 MW); Tianjin 1.3 (40 MW) và Tianjin 1.4 (80 MW) và các dự án điện mặt trời hơn 172 MW tại xã Phước Minh (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận).

Ngoài ra, 5 dự án và phần dự án với tổng công suất 273,4 MW đã có chủ đầu tư và đang triển khai xây dựng; có quyết định thu hồi đất, giao đất, hợp đồng thu hồi đất, mua bán thiết bị, hợp đồng mua bán điện… Các dự án này gồm Ngọc Lặc (45 MW), Krông Pa2 (39,2 MW), Phước Phước Thái 2 (100 MW). ), Phước Thái 3 (50 MW), Đức Huệ 2 (39,2 MW).

Công nhân vệ sinh các tấm pin tại một dự án điện mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Quỳnh Trần

Công nhân vệ sinh tấm pin tại một dự án điện mặt trời ở tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Quỳnh Trân

Tuy nhiên, điều kiện để các dự án trên được tiếp tục triển khai, đưa vào vận hành thương mại là các dự án phải tuân thủ các quy định về đầu tư, đất đai, giá xây dựng, giá điện. Khi kiểm tra nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Các dự án này cũng chỉ được triển khai, đưa vào vận hành phù hợp với hạ tầng lưới điện khu vực và khả năng hấp thụ chung của hệ thống điện quốc gia. Bộ Công Thương cho biết sẽ giao EVN tính toán, kiểm tra với từng dự án.

12 dự án còn lại, phần dự án có tổng công suất hơn 1.634 MW đã có chủ trương đầu tư và được chấp thuận nhưng đang trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư. đã có quyết định thu hồi đất, giao đất, hợp đồng thuê đất… nên Bộ đề nghị không phát triển thêm. Các dự án này sẽ được các cơ quan chức năng xem xét triển khai sau năm 2030 với điều kiện đảm bảo hệ thống truyền tải, cơ cấu nguồn điện vùng, khu vực và nhu cầu phát triển kinh tế.

Đồng thời, Bộ Công Thương đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch 3 dự án, phần dự án với tổng công suất 60 MW, do chủ đầu tư tuyên bố không tiếp tục triển khai. Các dự án này bao gồm Mai Sơn, phần còn lại là dự án khu công nghiệp Châu Đức và phần còn lại là dự án Thiên Tân 1.3.

Theo số liệu của cơ quan quản lý năng lượng, trong 5 năm qua đã có 175 dự án điện mặt trời với tổng công suất 15.400 MW được quy hoạch và bổ sung. 96% dự án tập trung ở miền Trung và miền Nam.

Đến cuối năm 2020, có 8.736 MW điện mặt trời trên 1 MW được đưa vào vận hành thương mại, vượt xa kế hoạch 850 MW đặt ra trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Anh Minh

Tin tức liên quan