Trang chủVĩ môBà Phan Thị Thắng làm Thứ trưởng Bộ Công Thương