Bộ Công Thương sắp thanh tra hàng loạt doanh nghiệp đáng chú ý

by Admin

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 của bộ này với hàng loạt doanh nghiệp đáng chú ý. Theo đó, thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc sẽ thanh tra TKV, FPT, Grab, Aeon và hàng loạt doanh nghiệp đa cấp về việc chấp hành pháp luật.

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 của bộ này với hàng loạt doanh nghiệp đáng chú ý. Theo đó, thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc sẽ thanh tra TKV, FPT, Grab, Aeon và hàng loạt doanh nghiệp đa cấp về việc chấp hành pháp luật.

Theo kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, Đoàn Thanh tra chuyên ngành (Thanh tra Bộ Công Thương) sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và hóa chất tại Tổng Công ty. Công ty Khoáng sản (thuộc TKV).

Thanh tra Bộ cũng triển khai Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; hoạt động điện lực trong lĩnh vực điều độ hệ thống điện, an toàn điện, phát triển điện mặt trời, bán buôn, bán lẻ điện…

Đồng thời, sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất và an toàn công nghiệp tại Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Cũng theo kế hoạch thanh tra vừa được Bộ Công Thương ban hành, năm 2023, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sẽ tiến hành thanh tra việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Công ty TNHH Aeon Việt Nam (chủ sở hữu chuỗi siêu thị Aeon trên toàn quốc). ); chuỗi siêu thị bán lẻ. Thời gian thanh tra hai doanh nghiệp bán lẻ này dự kiến vào quý III và quý IV năm 2023.

Bộ Công Thương sắp thanh tra loạt doanh nghiệp đáng chú ý - 1

Bộ Công Thương sẽ thanh tra TKV, FPT, Grab, Aeon và hàng loạt doanh nghiệp đa cấp về chấp hành pháp luật

Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng giao Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chủ trì thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thương mại điện tử đối với Công ty TNHH Grab và Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến.

Phòng Kế hoạch tổng hợp và phòng, chống tham nhũng (Thanh tra Bộ Công Thương) được giao thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; việc quản lý và sử dụng vốn; hoạt động sản xuất kinh doanh; đầu tư, mua sắm, sử dụng tài sản và triển khai dự án tại Habeco giai đoạn 2020 – 2021. Thời gian thanh tra Habeco dự kiến trong quý III và quý IV/2023.

Đáng chú ý, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp tại 4 doanh nghiệp: Công ty TNHH Seacret, Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam, Công ty TNHH Kyowon The Orm Việt Nam, Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam, Công ty TNHH Kyowon The Orm Việt Nam, Công ty TNHH Gcoop Việt Nam

Trong quý II, III và IV/2023, Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) sẽ chủ trì thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khuyến mại của 3 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Kids Plaza Công ty cổ phần, Công ty cổ phần AirPay.

Cũng theo kế hoạch thanh tra, Thanh tra Bộ Công Thương sẽ thanh tra Tổng công ty Giấy Việt Nam, Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và toàn bộ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Ngoài ra, hàng loạt doanh nghiệp, tổ chức khác cũng nằm trong kế hoạch xử lý trong năm tới của Thanh tra Bộ Công Thương và các đơn vị trực thuộc như: Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na, Công ty Thủy điện Vĩnh Sơn, và Bộ Công Thương. Công ty Cổ phần Hóa chất Miền Bắc, Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai, Viện Công nghiệp Thực phẩm…

 

Tin tức liên quan