Trang chủDoanh nghiệpMoMo là ví điện tử đầu tiên thanh toán tại Bách Hóa Xanh