Trang chủDoanh nghiệpVinatex lãi gần 1.100 tỷ đồng năm nay