[Infographic] Chi tiết 16 ngân hàng cam kết giảm lãi suất cho vay

by Admin

Đã có 16 ngân hàng cam kết giảm lãi với số tiền khoảng 3.500 tỷ đồng, với mức lãi suất giảm từ 0,5 – 3 điểm phần trăm.

Đã có 16 ngân hàng cam kết giảm lãi với số tiền khoảng 3.500 tỷ đồng, với mức lãi suất giảm từ 0,5 – 3 điểm phần trăm.

[Infographic] Chi tiết 16 ngân hàng cam kết giảm lãi suất cho vay - 1

 

Tin tức liên quan