Người tiêu dùng Việt tích cực chọn ứng dụng thanh toán không tiền mặt

by Admin

Tỷ lệ người tiêu dùng Việt ứng dụng thanh toán điện tử có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch cho thấy triển vọng tích cực về xã hội không tiền mặt tại Việt Nam.


Tỷ lệ người tiêu dùng Việt ứng dụng thanh toán điện tử có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch cho thấy triển vọng tích cực về xã hội không tiền mặt tại Việt Nam.

Người tiêu dùng Việt tích cực chọn ứng dụng thanh toán không tiền mặt - 1

Tin tức liên quan