Cổ đông HDBank thông qua phát hành trái phiếu quốc tế

by Admin

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế của HDBank đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 79,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

HDBank vừa hoàn tất việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế và nâng room ngoại từ 18% lên 20%. Trái phiếu chuyển đổi bổ sung vốn cổ phần cấp 2 của ngân hàng có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của ngân hàng này.

Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ, trong đó có cập nhật vốn điều lệ mới là 25.303 tỷ đồng và tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài cũng được thông qua với tỷ lệ tán thành 83,5%. Việc nới room ngoại lên 20% vốn điều lệ mới sẽ giúp các quỹ đầu tư chuyên nghiệp quốc tế có thêm cơ hội gia tăng đầu tư và đồng hành cùng ngân hàng.

Một chi nhánh giao dịch của HDBank. Ảnh: HDBank

Một chi nhánh giao dịch của HDBank. Ảnh: HDBank

Trước đó, HDBank đã phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho các tổ chức tài chính uy tín hàng đầu thế giới. Nguồn vốn từ đợt phát hành sẽ giúp ngân hàng này bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra. Đồng thời, ngân hàng sẽ cải thiện hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỷ lệ an toàn vốn, sẵn sàng sớm áp dụng chuẩn Basel III.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Kim Byoungho cho biết, 9 tháng đầu năm 2022, HDBank ghi nhận kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay, tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng. Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, xếp hạng tín nhiệm B1 của ngân hàng được duy trì ổn định, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp, tỷ lệ an toàn vốn được duy trì.

thanh thản

Tin tức liên quan