Kiểm toán phát hiện chi cải cách tiền lương vượt gần 2.000 tỷ đồng tại TP.HCM

by Admin

Qua kiểm toán tại TP.HCM, căn cứ số liệu đến 31/7/2022 xác định bội chi cải cách tiền lương tại các quận, huyện gần 2.000 tỷ đồng chưa thu hồi kịp thời 10% tiết kiệm của những đơn vị. ước lượng.

Qua kiểm toán tại TP.HCM, căn cứ số liệu đến 31/7/2022 xác định bội chi cải cách tiền lương tại các quận, huyện gần 2.000 tỷ đồng chưa thu hồi kịp thời 10% tiết kiệm của những đơn vị. ước lượng.

239 doanh nghiệp mắc sai phạm, không kê khai nộp thuế kịp thời

Qua kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 tại TP.HCM, KTNN khu vực IV đã kiến nghị xử lý tài chính 3.294 tỷ đồng, gồm: Nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 361 tỷ đồng; thu hồi, giảm chi NSNN 2.376 tỷ đồng; giảm lỗ doanh nghiệp 556 tỷ đồng; kiến nghị khác 1.737 tỷ đồng.

Cơ quan kiểm toán đánh giá, mặc dù dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng với nhiều nỗ lực, thu NSNN của TP.HCM đã vượt 09% dự toán Trung ương giao và dự toán đã được HĐND thành phố thông qua, tăng 07% so với năm 2020.

Kiểm toán phát hiện nguồn cải cách tiền lương TPHCM cấp thừa gần 2.000 tỷ đồng - 1

Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 tại TP.HCM, Kiểm toán Nhà nước khu vực IV đã kiến nghị xử lý tài chính 3.294 tỷ đồng (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong thu ngân sách và chi đầu tư xây dựng cơ bản của TP.HCM. Đáng chú ý, về việc chấp hành Pháp luật và chế độ thu tại các đối tượng nộp thuế, kết quả kiểm tra, đối chiếu 281 DN có: 239 DN có sai phạm, chưa kịp thời trong việc chấp hành kê khai, nộp thuế.

Kiểm toán Nhà nước xác định và kiến nghị tăng thu NSNN 276,5 tỷ đồng, giảm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 23,9 tỷ đồng, giảm số lỗ kê khai 556,6 tỷ đồng; 26 doanh nghiệp có dấu hiệu kê khai thuế không đúng quy định. Ngoài ra, có 9 doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ hồ sơ đối chiếu thuế vi phạm quy định tại Điều 68 Luật KTNN, 2 doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xăng dầu nhưng không có giấy phép kinh doanh. kinh doanh theo quy định.

Qua rà soát việc kê khai giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo Nghị định số 92 của Chính phủ, có 352 DN kê khai không đúng đối tượng được giảm theo quy định, số thuế TNDN phải nộp bổ sung 7,7 tỷ đồng .

Nhiều bất cập thường xuyên

Cũng theo Kiểm toán Nhà nước, chi thường xuyên của TP.HCM còn nhiều tồn tại cần khắc phục. Cụ thể, trong lĩnh vực ngân sách, UBND quận, huyện là đơn vị dự toán trực thuộc UBND thành phố dẫn đến không bảo đảm kinh phí kịp thời để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch. , khắc phục thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ đột xuất trên địa bàn (do ngân sách địa phương không cân đối được).

Trong việc thực hiện cơ chế tài chính đặc thù theo Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội, đến nay một số nội dung triển khai còn chậm so với kế hoạch, chưa đạt mục tiêu đề ra. Theo cơ quan kiểm toán, trong điều kiện TP đã thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền đô thị, cần tiếp tục kiến nghị Quốc hội ban hành nghị quyết mới phù hợp với cơ chế chính quyền đô thị, đồng thời có các giải pháp, nghiên cứu nhằm phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách như: Phân cấp quản lý trên một số lĩnh vực quản lý đầu tư, tài chính ngân sách; Quản lý kinh tế; Cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Thủ Đức…

Đáng chú ý, về cải cách tiền lương (CCTL), bố trí ngân sách năm 2021 còn một số bất cập. Cụ thể, TP giao dự toán cho các đơn vị dự toán, quận, huyện cân đối chi thường xuyên (chênh lệch mức lương cơ sở 280.000 đồng) và chi tăng thu nhập theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND chưa thực hiện. Thứ tự ưu tiên nguồn kinh phí thực hiện theo quy định.

Qua kiểm toán, căn cứ số liệu đến ngày 31-7-2022 xác định nguồn CCTL cung vượt cầu trên địa bàn các quận (sau khi đã loại trừ nguồn sử dụng tăng thu nhập theo Nghị quyết 04 của HĐND TP đến năm 2022). và số Kiểm toán Nhà nước kiến nghị năm trước) là 1.938 tỷ đồng; không thu hồi kịp thời 10% số tiền tiết kiệm được từ các đơn vị dự toán các cấp theo quy định tại Thông tư số 109 của Bộ Tài chính; số cân đối chi sự nghiệp công từ ngân sách nhà nước của các sở, ngành thành phố phải thu hồi 184,4 tỷ đồng, do ngân sách chưa điều chỉnh hết nguồn chi phục hồi hành chính theo quy định.

Theo số liệu thu chi ngân sách đến ngày 31/7/2021, có 10 quận, huyện điều chỉnh ngân sách hụt thu nhưng ngân sách thành phố chưa bố trí đủ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19. Do một số chế độ chi chưa đủ căn cứ cấp kinh phí nhưng UBND quận, huyện chưa trình cấp có thẩm quyền phương án xử lý tài chính phù hợp theo quy định.

Theo Kiểm toán Nhà nước, lĩnh vực chi dịch vụ công ích đô thị tại TP.HCM còn tồn tại, hạn chế, hầu hết các quận, huyện được kiểm toán chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND của UBND TP; chưa thực hiện đấu thầu hoặc đấu thầu chậm so với chủ trương của Thành phố và quy định tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Đơn giá dự toán để đấu thầu không đúng quy định.

 

Tin tức liên quan