Trang chủQuốc tếTài sản của Elon Musk giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm