Hàng loạt đại gia Facebook, Google, Microsoft… nộp thuế 3.444 tỷ đồng

by Admin

42 nhà cung cấp nước ngoài lớn trên thế giới đã đăng ký, kê khai và nộp thuế 3.444 tỷ đồng tại Việt Nam.

Báo cáo về công tác thu thuế với nhà đầu tư nước ngoài chiều 15/12, Tổng cục Thuế cho biết năm nay đã vận hành cổng thông tin điện tử đối với các nhà cung cấp này.

Tính đến nay, 42 nhà cung cấp nước ngoài lớn trên thế giới gồm Meta (Facebook), Google, TikTok, Microsoft, eBay… đã đăng ký, kê khai và nộp thuế qua cổng với số tiền 3.444 tỷ đồng.

Cổng thương mại điện tử cũng mới được xây dựng để hỗ trợ các sàn kê khai nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh qua sàn…

Tổng cục Thuế cũng cho biết, tổng thu ngân sách do ngành Thuế quản lý ước đạt hơn 1,46 triệu tỷ đồng, vượt 24,3% dự toán, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa thị trường ước đạt hơn 1,38 triệu tỷ đồng, tăng 6,6%; thu thuế, phí nội địa ước đạt hơn 1,06 triệu tỷ đồng, tăng 5,3%.

17/19 lĩnh vực thu ngân sách và thuế đều vượt dự toán. 16/19 khu vực, số thu và thuế đều có tốc độ tăng so với cùng kỳ năm trước như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 8,7%, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 2,5%, khu vực dân doanh tăng 1,4%. , thuế thu nhập cá nhân tăng 24,6%…

Ngoài ra, nhiều địa phương thu ngân sách đạt khá so với dự toán và cao so với cùng kỳ năm 2021 như TP.HCM, Hà Nội đạt trên 300.000 tỷ đồng. Thu từ doanh nghiệp lớn do Cục Thuế Doanh nghiệp lớn quản lý phấn đấu đến cuối năm đạt mục tiêu trên 245.000 tỷ đồng…

Đức Minh

Tin tức liên quan