Trang chủDoanh nghiệpBIM Group ký kết gói tài chính 107 triệu USD với ADB