Trang chủDoanh nghiệpKIDO sẽ bán toàn bộ cổ phiếu quỹ cho đối tác nước ngoài