Trang chủDoanh nghiệpMSB thanh lý tàu từ 11,4 tỷ đồng