Trang chủDoanh nghiệpTỷ phú Trần Bá Dương thành lập công ty con hơn nửa tỷ USD